logo
sikulky

Šikulky

Rukodělný kroužek pracuje již od roku 2007. Navštěvuje ho max.15 dětí (převážně dívek). Dětem se věnují dvě vedoucí. Setkáváme se jednou týdně. Nejdříve jsme působili na 3. ZŠ, nyní je kroužek na 4.ZŠ v Mladé Boleslavi.
Volnočasový klub Kompas

KOMPAS je volnočasový klub pro mladou generaci od 6 do 26 let v Sobotce a okolí.
schází se 2x týdně v klubovně na adrese: Jičínská 420, Sobotka
čtvrtek odpoledne pro mladší děti
pátek odpoledne pro mládež
vedoucí klubu: Jaromír Babka

Klub Suchý zip

„Suchý zip“ je klub pro mládež ve věku od 13 – 26 let.
Schází se 1x týdně v pátek v klubovně na adrese: Blahoslavova 9, Mladá Boleslav
vedoucí klubu: Mgr. Jakub Matějů